PlanlagerVi tilbyder individuelle løsninger til kornopbevaring.

Planlager kan laves efter kundens ønske, både med og uden transportløsninger.

Planlager


Som de øvrige kornlagre skal dit planlager være rent og fri for skadedyr.


Tørring af kornet skal ske hurtigst muligt efter høst, for at reducere svampeudvikling.

 

Det kræver desuden et højere energiforbrug, hvis der skal tørres ved lave udetemperaturer senere på året.


Det er vigtigt, at kornet fordeles jævnt på planlageret, så luftgennemstrømningen bliver ensartet. I forbindelse med tørringen på planlager skal lagtykkelsen, luftmængden og lufttemperaturen tilpasses kornets vandindhold.

Jo højere vandindhold desto mindre lagtykkelse, fx. bør lagtykkelsen ikke overstige 2-2,5 m ved 18-20 % vandindhold i korn i planlager